شماره حساب های کنگاور هاست

شماره حساب های کنگاور هاست

در صورتیکه مایل هستید از طریق کارت به کارت و یا مراجعه به شعب بانک، وجه محصول را واریز کنید می توانید از حسابهای زیر استفاده نمایید.

با ارسال کلمه SH به شماره 5000236072 میتوانید به صورت خودکار پیامک شماره حساب را روی گوشی تلفن همراهتان دریافت نمایید .


  • نام بانک

  • شماره حساب

  • شماره کارت

    کلیه حساب ها به نام رضا مرآتی فشی می باشد .  • لطفا پس از واریز وجه مشخصات کامل ( نام صاحب حساب ، 6رقم اخر کارت یا حساب و شماره پیگیری واریز ) را به دپارتمان مالی تیکت کنید [دپارتمان مالی ]

    ×